เหมืองปิล็อก

   
เหมืองปิล็อก  เหมืองปิล็อก ตั้งอยู่ตำบลปิล็อก อ.ทองผาภูมิ อยู่ห่างจากอำเภอทองผาภูมิทางทิศตะวันตกประมาณ 70 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3272 ปิล็อก เป็นเมืองเล็ก ๆ อากาศเย็น เหมือนทางภาคเหนือของประเทศไทย เหมืองปิล็อกในอดีต มีการทำวุลแฟรมกันมากบนเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า ระหว่างทางสามารถแวะชม ปิล็อกฮิลล์ สถานที่ปลูกไม้ผลและไม้ประดับเมืองหนาว นอกจากนี้ยังมีน้ำตกสวยงามหลายแห่งเช่น น้ำตกจ๊อกกะดิ่น น้ำตกเจ็ดมิตร

นักท่องเที่ยวที่สนใจพักแรม บริเวณ เนินช้างศึก เหมืองปิล็อก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กองร้อยตะเวนชายเดนที่ 135 โทร. 034 - 599118

  ข้อมูลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย