มหัศจรรย์เขาวงกต

  จังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมกับกองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา และอำเภอไทรโยค  แถลงข่าวเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ' มหัศจรรย์ เขาวงกต ' เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน ใน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

             นายเชิดวิทย์  ฤทธิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า  อำเภอไทรโยค มีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งภูมิทัศน์ที่สวยงามและ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ซึ่งให้ความสนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

              จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ร่วมกับ กองการเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานทหารพัฒนาช่องเขาขาด และอำเภอไทรโยค จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ' มหัศจรรย์  เขาวงกต ' ขึ้นในพื้นที่ 30 ไร่ ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าในพื้นที่ของ กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนาช่องเขาขาด หมู่ที่ 11 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยได้ดำเนินการจัดทำแปลงปลูกข้าวโพด และแปลงปลูกพันธุ์ไม้ดอกในรูปแบบแปลงที่มีความคดเคี้ยว สลับซับซ้อน  สร้างจุดดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้เลือกศึกษา หรือชมทัศนีภาพที่สวยงามอย่างสนุกสนาน และเพลิดเพลินใจตลอดเส้นทาง ภายในงานยังมีจุดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรหลากหลายชนิด.

                ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ' มหัศจรรย์  เขาวงกต '  ณ พื้นที่กองทหารพัฒนาช่องเขาขาด หมู่ที่ 11 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  ซึ่งจะเริ่มทำการเปิดเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป

                ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ที่ทำการปกครอง อำเภอไทรโยค 034 - 591065 ทุกวันในเวลาราชการ

  ข้อมูลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย