จัดเฉพาะวันเสาร์ หรือวันหยุดราชการติดต่อกัน
(การรถไฟฯ ร่วมกับ บริษัท ริเวอร์แควการ์เด้น จำกัด)
286/6-7 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. (034) 561052, 561429 แฟกซ์ (034) 636713
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/882

ถ้ำเขาบิน

พระปฐมเจดีย์

  ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

โรงงานเครื่องปั้นดินเผา

ราชบุรี  ตั้งอยู่ในภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย  มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ถ้ำเขาบินโป่งสูง ถ้ำค้างคาว ถ้ำจอมพล  เขางู เขาแก่นจันทร์ ฯลฯ

ถ้ำเขาบิน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  20 กม. ในเส้นทางสายราชบุรี – จอมบึง แยกซ้ายต่อจากถนนใหญ่เข้าไปอีกประมาณ  2 กม.  ภายในถ้ำเต็มไปด้วยม่านหินงอกหินย้อยที่สวยงามดุจภาพวาดจากจินตนาการ  ดาษดื่นไปทั่วพื้นที่บริเวณในถ้ำซึ่งกว้างประมาณ  5 ไร่  และยังมีบ่อน้ำแร่ที่มีน้ำอยู่ตลอดทั้งปี  ที่ชาวบ้านถือกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  และด้วยความวิจิตรงดงามที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้น   การคมนาคมสะดวก รถยนต์สามารถเข้าถึงยังบริเวณที่ตั้งตัวถ้ำ  ซึ่งเป็นถนนลาดยางตลอดสาย

อำเภอดำเนินสะดวก  เป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระยามหาศรีสุริยวงศ์ สมุหกลาโหม (ช่วง บุนนาค)  เป็นแม่กองอำนวยการขุนขึ้น  เมื่อ พ.ศ. 2409  เป็นคลองลัดที่โปรดฯ  ให้ขุดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่สมชื่อคลองจริง ๆ คือ “ไปสะดวก ”  เพราะเป็นคลองลัดที่เชื่อระหว่างแม่น้ำท่าจีน ต.บางยาง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

คลองขุดสายประวัติศาสตร์นี้  สร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ใน พ.ศ. 2410  เมื่อ 130 ปี มาแล้ว  มีป้ายบอกวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  เสด็จฯ มาทำพิธีเปิด  เมื่อวันที่  25 พ.ค. 2411 พร้อมกับพระราชทานนาม “ดำเนินสะดวก”  เป็นชื่อคลองขุดสายนี้


หมายเหตุ

• ค่าบริการตลอดรายการนำเที่ยว (เว้นค่าอาหารที่นครปฐม)
• สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย ชุดอาบน้ำ รองเท้าที่สวมถอดง่าย
• รายการนำเที่ยวข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นทางธรรมชาติ
• มีประกันอุบัติเหตุวงเงินไม่เกิน 200,000 บาททุกที่นั่ง
 

 
การเดินทาง
06.30 น. 
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 911 ออกจากสถานีกรุงเทพ มัคคุเทศก์ของ
บริษัท ท่องเที่ยวทางรถไฟ จำกัด ให้การต้อนรับบนขบวนรถ
06.43 น.
ออกจากสถานีสามเสน
06.51 น.
ออกจากสถานีบางซื่อ
07.11 น. 
ออกจากสถานีบางบำหรุ
07.53 น.
ถึงสถานีนครปฐม (หยุด 5 นาที)
07.58 น. 
ขบวนรถออกจากสถานีนครปฐม
08.54 น. 
ถึงสถานีราชบุรี นำนักท่องเที่ยวเดินทางโดยรถยนต์โดยสาร
ไปตลาดน้ำดำเนินสะดวก (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)
10.15 น. 
ถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวก
11.30 น. 
จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)
12.30 น.
ออกเดินทางจากดำเนินสะดวกโดยรถยนต์โดยสาร เข้าชมโรงงาน
ปั้นโอ่ง อันลือชื่อของจังหวัดราชบุรี (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)
14.00 น. 
ออกเดินทางไปถ้ำเขาบิน
14.30 น.
ถึงถ้ำเขาบินชมความงามตามธรรมชาติ
15.30 น.
ออกเดินทางจากถ้ำเขาบินไปอุทยานแห่งชาติเขางู
เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิม บนยอดเขาหนองหอย
16.30 น.
กราบลาเจ้าแม่กวนอิม เดินทางกลับราชบุรี
17.47 น.
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 912 ออกจากสถานีราชบุรี
19.18 น.
ถึงสถานีบางบำหรุ
19.38 น.
ถึงสถานีบางซื่อ
19.47 น.
ถึงสถานีสามเสน
20.00 น.
ขบวนรถถึงสถานีกรุงเทพ สิ้นสุดรายการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการ : คน

ผู้ใหญ่/เด็ก

รถธรรมดา

600.- บาท
รถปรับอากาศ  700.- บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หมวดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า ภายในอาคารสถานีกรุงเทพ  โทรศัพท์ 02-2250300 ต่อ 5217 หรือ 02-2256964

สอบถามข้อมูลการเดินทาง ::
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10300
Contact :: Info@railway.co.th