จัดเฉพาะวันเสาร์ หรือวันหยุดราชการติดต่อกัน
(การรถไฟฯ ร่วมกับ บริษัท ริเวอร์แควการ์เด้น จำกัด)
286/6-7 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. (034) 561052, 561429 แฟกซ์ (034) 636713
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/882
 

พระปฐมเจดีย์

น้ำตกเอราวัณ

สะพานข้ามแม่น้ำแคว

เขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ เขื่อนศรีนครินทร์
SRINAKARIN DAM & ERAWAN WATERFALL


น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ และสวยงามที่สุดในภาคตะวันตก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขาสลอบ (อุทยานแห่งชาติเอราวัณ) บนฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ น้ำตกเอราวัณ มีความยาวประมาณ 2,000 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นต่าง ๆ 7 ชั้น ไหลผ่านลงมา จากยอดเขา และหน้าผาสูงในทิวเขาสลอบ ภายในอุทยานแห่งนี้ร่มรื่น และหนาแน่นไปด้วยพันธุ์ไม้มากมายหลายชนิด เหมาะแก่การ ทัศนศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจ
เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง ที่สร้างขึ้นบนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เป็นเขื่อนประเภทหินทิ้งแกน ดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีความสูงจากรากฐาน 140 เมตร ความยาวสันเขื่อน 610 เมตร และความกว้างสันเขื่อน 15 เมตร อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ 419 ตารางกิโลเมตร มีความจุมากถึง 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับเก็บน้ำสูงสุด 180 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ร.ท.ก.)


หมายเหตุ
 

• ค่าบริการตลอดรายการนำเที่ยว (เว้นค่าอาหารที่นครปฐม)
• สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย ชุดอาบน้ำ รองเท้าที่สวมถอดง่าย
• รายการนำเที่ยวข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นทางธรรมชาติ
• มีประกันอุบัติเหตุวงเงินไม่เกิน 100,000 บาททุกที่นั่ง
 

 

การเดินทาง
06.30 น.
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 909 ออกจากสถานีกรุงเทพ มัคคุเทศก์ของ
บริษัท ริเวอร์แควการ์เด้น จำกัด ให้การต้อนรับบนขบวนรถ
06.42 น.
ออกจากสถานีสามเสน
06.49 น.
ออกจากสถานีบางซื่อ
07.08 น.
ออกจากสถานีบางบำหรุ
07.45 น.
ถึงสถานีนครปฐม (จอด 40 นาที)
08.25 น.
ขบวนรถออกจากสถานีนครปฐม
09.27 น.
ถึงสถานีกาญจนบุรี
09.35 น
ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว หรือสะพานแควใหญ่ (จอด 25 นาที)
10.00 น.
นำนักท่องเที่ยวเดินทางโดยรถยนต์โดยสาร(รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)
ไปยังเขื่อนศรีนครินทร์และฟังคำบรรยายจากวิทยากรประจำเขื่อน
12.00  น.
จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน(รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)ที่ศาลาอาหารเขื่อนศรีนครินทร์
13.00 น.
นำนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ชมน้ำตกและพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น
นำนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานีกาญจนบุรี แล้วนำไปชมสุสานทหารสัมพันธมิตร
17.15 น.
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 910 (น้ำตก-กรุงเทพ)ออกจากสถานีกาญจนบุรี
19.15 น.
ถึงสถานีบางบำหรุ
19.33 น.
ถึงสถานีบางซื่อ
19.43 น.
ถึงสถานีสามเสน
20.00 น.
ขบวนรถถึงสถานีกรุงเทพ สิ้นสุดรายการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการ : คน

ผู้ใหญ่

เด็ก

รถธรรมดา

600.- บาท 560.- บาท
รถปรับอากาศ  700.- บาท 620.- บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หมวดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า ภายในอาคารสถานีกรุงเทพ  โทรศัพท์ 02-2250300 ต่อ 5217 หรือ 02-2256964

สอบถามข้อมูลการเดินทาง ::
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10300
Contact :: Info@railway.co.th