สะพานข้ามแม่น้ำแคว
นั่งรถแฟร์มอง ข้ามสะพานฯ

 

 เที่ยวชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว โดยขบวนรถพิเศษโดยสารเดินข้ามสะพานแม่น้ำแคว
 อัตราค่าบริการ : คน
 ผู้ใหญ่/เด็ก  คนละ 20 บาท   โดยจะให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.  วันละ 26 เที่ยว

 

เที่ยวไป

ขบวน

เที่ยวที่ 1
905/1
กาญจนบุรี
ออก
08.00 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ออก
08.08 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ถึง
08.13 น.
เที่ยวที่ 2
905/2
กาญจนบุรี
ออก
10.25 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ออก
10.34 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ถึง
10.39 น.
เที่ยวที่ 3
905/3
กาญจนบุรี
ออก
11.20 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ออก
11.29 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ถึง
11.34 น.
เที่ยวที่ 4
905/4
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ออก
11.45 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ถึง
11.50 น.
เที่ยวที่ 5
905/5
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ออก
12.00 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ถึง
12.05 น.
เที่ยวที่ 6
905/6
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ออก
12.15 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ถึง
12.20 น.
เที่ยวที่ 7
905/7
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ออก
12.30 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ถึง
12.35 น.
เที่ยวที่ 8
905/8
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ออก
12.45 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ถึง
12.50 น.
เที่ยวที่ 9
905/9
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ออก
13.00 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ถึง
13.05 น.
เที่ยวที่ 10
905/10
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ออก
13.15 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ถึง
13.20 น.
เที่ยวที่ 11
905/11
กาญจนบุรี
ออก
14.55 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ออก
15.04 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ถึง
15.09 น.
เที่ยวที่ 12
905/12
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ออก
15.20 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ถึง
15.25 น.
เที่ยวที่ 13
905/13
กาญจนบุรี
ออก
17.45 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ออก
17.51 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ถึง
17.56 น.


เที่ยวกลับ
ขบวน
เที่ยวที่ 1
906/1
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ออก
08.16 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ออก
08.23 น.
กาญจนบุรี
ถึง 08.28 น.
เที่ยวที่ 2
906/2
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ออก
10.42 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ออก
10.48 น.
กาญจนบุรี
ถึง 10.55 น.
เที่ยวที 3
906/3
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ออก
11.37 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ถึง
11.42 น.
เที่ยวที่ 4
906/4
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ออก
11.53 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ถึง
11.58 น.
เที่ยวที่ 5
906/5
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ออก
12.08 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ถึง
12.13 น.
เที่ยวที่ 6
906/6
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ออก
12.23 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ถึง
12.28 น.
เที่ยวที่ 7
906/7
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ออก
12.38 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ถึง
12.43 น.
เที่ยวที่ 8
906/8
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ออก
12.53 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ถึง
12.58 น.
เที่ยวที่ 9
906/9
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ออก
13.08 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ถึง
13.13 น.
เที่ยวที่ 10
906/10
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ออก
13.23 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ออก
13.30 น.
กาญจนบุรี
ถึง 13.37น.
เที่ยวที่ 11
906/11
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ออก
15.12 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ถึง
15.17 น.
เที่ยวที่ 12
906/12
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ออก
15.28 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ออก
15.35 น.
กาญจนบุรี
ถึง 15.42 น.
เที่ยวที่ 13
906/13
สะพานข้ามแม่น้ำแควฝั่งเขาปูน
ออก
17.59 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ออก
18.06 น.
กาญจนบุรี
ถึง 18.13 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หมวดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า ภายในอาคารสถานีกรุงเทพ  โทรศัพท์ 02-2250300 ต่อ 5217 หรือ 02-2256964

สอบถามข้อมูลการเดินทาง ::
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10300
Contact :: Info@railway.co.th