พระปฐมเจดีย์

น้ำตกไทรโยคน้อย

สะพานข้ามแม่น้ำแคว

สุสานทหารสัมพันธมิตร

 
การเดินทาง
06.30 น.
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 909 ออกจากสถานีกรุงเทพ 
06.42  น.
ออกจากสถานีสามเสน
06.49  น.
ออกจากสถานีบางซื่อ
07.08  น.
ออกจากสถานีบางบำหรุ
07.45  น.
ถึงสถานีนครปฐม (จอด 40 นาที)
08.25  น.
ขบวนรถออกจากสถานีนครปฐม
09.27  น.
ถึงสถานีกาญจนบุรี
09.35  น.
ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว หรือสะพานแควใหญ่ (จอด 25 นาที)
10.00  น.
ออกจากสะพานแควใหญ่
11.35  น.
ถึงสถานีน้ำตก (ค่ารถยนต์สองแถวผู้โดยสารชำระเอง)
14.40  น.
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 910 ออกจากสถานีน้ำตก
16.15  น.
ขบวนรถหยุดที่สถานีกาญจนบุรี  นักท่องเที่ยวไปชมสุสานทหารสัมพันธมิตร
แล้วเดินทางกลับสถานีกาญจนบุรี (จอด 45 นาที)
17.15  น.
ขบวนรถออกจากสถานีกาญจนบุรี
19.15  น.
ถึงสถานีบางบำหรุ
19.33  น.
ถึงสถานีบางซื่อ
19.43  น.
ถึงสถานีสามเสน
20.00  น.
ขบวนรถถึงสถานีกรุงเทพ สิ้นสุดรายการเดินทาง


อัตราค่าบริการ : คน
ผู้ใหญ่
เด็ก 
รถธรรมดา
100 บาท
60 บาท
รถปรับอากาศ
  200 บาท  
120 บาท 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หมวดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า ภายในอาคารสถานีกรุงเทพ  โทรศัพท์ 02-2250300 ต่อ 5217 หรือ 02-2256964

สอบถามข้อมูลการเดินทาง ::
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10300
Contact :: Info@railway.co.th