(การรถไฟฯร่วมกับ บริษัทริเวอร์แควการ์เด้น  จำกัด)

 

พระปฐมเจดีย์

บ้านริมแคว-แพริมน้ำ

สะพานข้ามแม่น้ำแคว

สุสานทหารสัมพันธมิตร


การเดินทาง
06.30 น.
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 909 ออกจากสถานีกรุงเทพ มัคคุเทศก์ของ
บริษัท ริเวอร์แควการ์เด้น จำกัด ให้การต้อนรับบนขบวนรถ
06.42 น.
ออกจากสถานีสามเสน
06.49 น.
ออกจากสถานีบางซื่อ
07.08 น.
ออกจากสถานีบางบำหรุ
07.45 น.
ถึงสถานีนครปฐม (จอด 40 นาที)
08.25 น.
ขบวนรถออกจากสถานีนครปฐม
09.27 น.
ถึงสถานีกาญจนบุรี
09.35 น.
ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว หรือสะพานแควใหญ่ (จอด 25 นาที)
10.00 น.
นำนักท่องเที่ยวลงแพขนาดใหญ่ (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว) ล่องแพชมชีวิตชาวแพ
และธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ไปจนถึงหน้าเมืองกาญจนบุรี
11.30 น.
จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน(รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)ในเรือนแพต้นแม่น้ำแม่กลอง
12.30 น.
นำนักท่องเที่ยวลงแพชมแม่น้ำแควใหญ่
13.00 น
ถึงเขาปูน นำนักท่องเที่ยวชมถ้ำเขาปูนและนมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่
14.00 น.
นำนักท่องเที่ยวลงแพชมแม่ชีลอยน้ำ และ นมัสการพระพุทธรูปวัดถ้ำมังกร
15.30 น.
นำนักท่องเที่ยวลงแพชมตามลำน้ำแควน้อย เดินทางกลับ
หน้าเมืองกาญจนบุรี
16.30 น.
นำนักท่องเที่ยวไปชมสุสานทหารสัมพันธมิตร และนำส่งสถานีกาญจนบุรี
17.15 น.
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 910 ออกจากสถานีกาญจนบุรี
19.15 น.
ถึงสถานีบางบำหรุ
19.33 น.
ถึงสถานีบางซื่อ
19.43 น.
ถึงสถานีสามเสน
20.00 น.
ขบวนรถถึงสถานีกรุงเทพ สิ้นสุดรายการเดินทาง


อัตราค่าบริการ : คน

ผู้ใหญ่

เด็ก

รถธรรมดา

600.- บาท 560.- บาท
รถปรับอากาศ  700.- บาท 620.- บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หมวดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า ภายในอาคารสถานีกรุงเทพ  โทรศัพท์ 02-2250300 ต่อ 5217 หรือ 02-2256964

สอบถามข้อมูลการเดินทาง ::
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10300 โทรศัพท์
Contact :: Info@railway.co.th