จัดทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการติดต่อกัน
(การรถไฟฯ ร่วมกับ บริษัทริเวอร์แควการ์เด้น จำกัด)

 

พระปฐมเจดีย์

บ้านริมแคว-แพริมน้ำ

ล่องแพ

เล่นน้ำ/พักผ่อน

การเดินทาง วันแรก
06.30 น.
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 909 ออกจากสถานีกรุงเทพ มัคคุเทศก์ของ
 
บริษัท ริเวอร์แควการ์เด้น จำกัด  ให้การต้อนรับบนขบวนรถ
06.42 น.
ออกจากสถานีสามเสน
06.49 น.
ออกจากสถานีบางซื่อ
07.08 น.
ออกจากสถานีบางบำหรุ
07.45 น.
ถึงสถานีนครปฐม (จอด 40 นาที)
08.25 น.
ขบวนรถออกจากสถานีนครปฐม
09.27 น.
ถึงสถานีกาญจนบุรี
09.35 น.
ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว หรือสะพานแควใหญ่ (จอด 25 นาที)
11.35 น.
ถึงสถานีน้ำตก นำนักท่องเที่ยวไปชมน้ำตกไทรโยคน้อยโดยรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก  
 
จากนั้นให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนและรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 
(รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)
13.00 น.
ขบวนรถธรรมดาที่ 258 (น้ำตก – ธนบุรี) ออกจากสถานีน้ำตก
13.35 น.
ถึงที่หยุดรถสะพานถ้ำกระแซ นำนักท่องเที่ยวลงจากขบวนรถเพื่อข้ามแม่น้ำแควน้อย     
 
ไปยังบ้านริมแคว – แพริมน้ำ จากนั้นจัดให้นักท่องเที่ยวล่องแพ เล่นน้ำ    
 
พักผ่อนตามอัธยาศัย(รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)
18.30 น.
จัดเลี้ยงอาหารเย็น (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)
20.00 น.
จัดให้นักท่องเที่ยวเล่นแคมป์ไฟและเกมส์ต่างๆ
22.00 น.
จัดเลี้ยงข้าวต้ม หรืออาหารว่าง (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)            
 
จากนั้นจัดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักผ่อน ที่แพตาม  อัธยาศัย
การเดินทาง วันที่สอง
07.30 น.
จัดเลี้ยงอาหารเช้าแก่นักท่องเที่ยว (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)
09.00 น.
นำนักท่องเที่ยวไปชมถ้ำเชลย
12.00 น.
จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน(รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)นำนักท่องเที่ยวข้ามแม่น้ำแควน้อยไปยัง 
 
ฝั่งสะพานถ้ำกระแซ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับโดยขบวนรถธรรมดาที่ 258
13.36 น.
ขบวนรถธรรมดาที่ 258 (น้ำตก – ธนบุรี) ออกจากที่หยุดรถสะพานถ้ำกระแซ
17.18 น.
ถึงสถานีชุมทางตลิ่งชัน
17.33 น.
ถึงป้ายหยุดรถจรัลสนิทวงศ์
17.40 น.
ถึงสถานีบางกอกน้อย


อัตราค่าบริการ : คน
ผู้ใหญ่
เด็ก 
รถธรรมดา
1,115 บาท
880 บาท
รถปรับอากาศ
  1,215 บาท  
940  บาท 
หมายเหตุ
รวมค่าที่พัก อาหาร 4 มื้อ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หมวดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า ภายในอาคารสถานีกรุงเทพ  โทรศัพท์ 02-2250300 ต่อ 5217 หรือ 02-2256964

สอบถามข้อมูลการเดินทาง ::
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10300 โทรศัพท์
Contact :: Info@railway.co.th