จัดเฉพาะวันเสาร์ หรือวันหยุดราชการติดต่อกัน
(การรถไฟฯ ร่วมกับ บริษัท ริเวอร์แควการ์เด้น จำกัด)
286/6-7 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. (034) 561052, 561429 แฟกซ์ (034) 636713
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/882

ที่หยุดรถสวนสนประดิพัทธ์

ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ 

บริเวณสวนสนประดิพัทธ์

 

การเดินทาง
 
06.30  น.
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 911 ออกจากสถานีกรุงเทพ
06.42  น.
ออกจากสถานีสามเสน
06.49  น.
ออกจากสถานีบางซื่อ
07.08  น.
ออกจากสถานีบางบำหรุ
07.45  น.
ถึงสถานีนครปฐม (จอด 40 นาที)
08.25  น.
ขบวนรถออกจากสถานีนครปฐม
10.46  น.
ถึงสถานีหัวหิน
10.56  น.
ถึงสวนสนประดิพัทธ์ พักผ่อน/เล่นน้ำชายทะเลสวนสนฯ
อยู่ห่างจากสถานีประมาณ 100 เมตร (ให้เวลา 4 ชั่วโมง  40 นาที)
15.40  น.
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 912 ออกจากที่หยุดรถสวนสนประดิพัทธ์
19.15  น.
ถึงสถานีบางบำหรุ
19.33  น.
ถึงสถานีบางซื่อ
19.43  น
ถึงสถานีสามเสน
20.00  น.
ขบวนรถถึงสถานีกรุงเทพ สิ้นสุดรายการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการ : คน

ผู้ใหญ่/เด็ก

รถธรรมดา

100.- บาท
รถปรับอากาศ  200.- บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หมวดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า ภายในอาคารสถานีกรุงเทพ  โทรศัพท์ 02-2250300 ต่อ 5217 หรือ 02-2256964

สอบถามข้อมูลการเดินทาง ::
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10300
Contact :: Info@railway.co.th