จัดเฉพาะวันเสาร์ หรือวันหยุดราชการติดต่อกัน
(การรถไฟฯ ร่วมกับ บริษัท ริเวอร์แควการ์เด้น จำกัด)
 

พระปฐมเจดีย์

สะพานข้ามแม่น้ำแคว

บ้านริมแคว-แพริมน้ำ

เล่นน้ำ/พักผ่อน

เขื่อนเขาแหลม

ด่านเจดีย์สามองค์


การเดินทาง วันแรก
06.30 น. 
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 909 ออกจากสถานีกรุงเทพ
06.42 น.
ออกจากสถานีสามเสน
06.49 น.
ออกจากสถานีบางซื่อ
07.08 น. 
ออกจากสถานีบางบำหรุ
07.45 น. 
ถึงสถานีนครปฐม (จอด 40 นาที)
08.25 น.
ขบวนรถออกจากสถานีนครปฐม
09.27 น. 
ถึงสถานีกาญจนบุรี
09.35 น. 
ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว หรือสะพานแควใหญ่ (จอด 25 นาที)
10.00 น.
ออกจากสถานีสะพานแควใหญ่
10.57 น. 
ถึงที่หยุดรถสะพานถ้ำกระแซ นักท่องเที่ยวลงจากขบวนรถข้ามฝั่งไปยังรีสอร์ท
 
“บ้านริมแคว–แพริมน้ำ” จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 น. 
นำนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังอำเภอทองผาภูมิโดยรถตู้ VIP ของบริษัทฯ (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)
14.15 น.
ถึงเขื่อนเขาแหลม ชมสันเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
15.00 น. 
ออกจากเขื่อนเขาแหลมเดินทางต่อไปยังอำเภอสังขละบุรี
16.30 น. 
ถึงอำเภอสังขละบุรี เข้านมัสการหลวงพ่ออุตตมะ ที่วัดวังวิเวการาม    ชมศิลปะมอญ
 
เจดีย์พุทธคยาจำลอง   และพระพุทธรูปหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก
17.00 น.
ออกจากวัดวังวิเวการาม ไปสู่ชายแดนไทย – พม่า ที่ด่านเจดีย์สามองค์
17.30 น.
เข้าสู่ที่พัก ทรีพาโกด้า รีสอร์ท (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)
18.30 น.
จัดเลี้ยงอาหารเย็น ชมการแสดงระบำพื้นเมือง มอญ พม่า
21.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
การเดินทาง วันที่สอง
07.00 น.
จัดเลี้ยงอาหารเช้า (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)
08.00 น. 
นำนักท่องเที่ยวเดินทางไปด่านเจดีย์สามองค์ ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย – พม่า เข้าสู่
 
ประเทศพม่าที่เมืองพญาตองซู  ชม/ซื้อเครื่องไม้ต่างๆ และสินค้าพื้นเมืองของพม่าตามอัธยาศัย
11.30 น.
เดินทางกลับประเทศไทย เข้าที่พักเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
12.00 น.
จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)
13.00 น.
เดินทางกลับสู่เมืองกาญจนบุรี
17.30 น.
ถึงเมืองกาญจนบุรี จัดเลี้ยงอาหารเย็น (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว)
19.00 น.
เดินทางโดยรถยนต์ออกจากเมืองกาญจนบุรีสู่กรุงเทพมหานคร
21.00 น.
ขบวนรถถึงสถานีกรุงเทพ สิ้นสุดรายการเดินทาง


อัตราค่าบริการ : คน
ผู้ใหญ่
เด็ก 
รถธรรมดา
2,500 บาท
2,360 บาท
รถปรับอากาศ
  2,600 บาท  
2,420 บาท 
หมายเหตุ
รวมค่าที่พัก อาหาร 4 มื้อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หมวดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า ภายในอาคารสถานีกรุงเทพ  โทรศัพท์ 02-2250300 ต่อ 5217 หรือ 02-2256964

สอบถามข้อมูลการเดินทาง ::
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10300
Contact :: Info@railway.co.th