บริการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
จัดเฉพาะวันเสาร์ หรือวันหยุดราชการติดต่อกัน
(การรถไฟฯ ร่วมกับ บริษัท ริเวอร์แควการ์เด้น จำกัด)
< < รายละเอียดเพิ่มเติม > >


จัดทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการติดต่อกัน
(การรถไฟฯ ร่วมกับ บริษัทริเวอร์แควการ์เด้น จำกัด)
< < รายละเอียดเพิ่มเติม > >


(การรถไฟฯร่วมกับ บริษัทริเวอร์แควการ์เด้น  จำกัด)
< < รายละเอียดเพิ่มเติม > >


< < รายละเอียดเพิ่มเติม > >


 เที่ยวชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว โดยขบวนรถพิเศษโดยสารเดินข้ามสะพานแม่น้ำแคว
< < รายละเอียดเพิ่มเติม > >


< < รายละเอียดเพิ่มเติม > >< < รายละเอียดเพิ่มเติม > >< < รายละเอียดเพิ่มเติม > >< < รายละเอียดเพิ่มเติม > >


< < รายละเอียดเพิ่มเติม > >
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หมวดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า ภายในอาคารสถานีกรุงเทพ  โทรศัพท์ 02-2250300 ต่อ 5217 หรือ 02-2256964

สอบถามข้อมูลการเดินทาง ::
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10300
Contact :: Info@railway.co.th