เมืองกาญจน์คัดสรร สุดยอดโอท็อปปี 52
เมืองกาญจน์คัดสรร สุดยอดโอท็อปปี 52

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2552

กาญจนบุรี/ นายบุรินทร์ รุ่งมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานพิธีเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2552 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ว่า โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ช่วยให้ประชาชนนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชน การดำเนินงานที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ผู้บริโภคหันมานิยมสินค้าโอท็อป

นายบุรินทร์ กล่าวต่อว่า ในการดำเนินงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่จะใช้ในการดำเนินงานเชิงบูรณาการกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการคัดสรรฯ ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ระดับจังหวัด เป็นการพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองและประเมินให้ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์ในส่วน ก. ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน และส่วน ข. ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด รวม 60 คะแนน และส่งผลิตภัณฑ์ไปให้คณะกรรมการคัดสรรฯ ในระดับประเทศ ประเมินให้ค่าคะแนนในส่วน ค. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 40 คะแนน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน และมีการจัดแบ่งระดับดาว ออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 5 ดาว ได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการส่งออก ระดับ 4 ดาว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้คะแนนระหว่าง 80-90 คะแนน เป็นสินค้าที่ยอมรับในประเทศ สามารถพัฒนาสู่สากล ระดับ 3 ดาว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้คะแนน 70-79 คะแนน เป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับกลาง สามารถพัฒนาสู่ระดับ 4 ดาวได้ ระดับ 2 ดาว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้คะแนน 50-69 คะแนน เป็นสินค้าที่ต้องมีการประเมินศักยภาพเป็นระยะ ระดับ 1 ดาว ได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวท้ายสุดว่า ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้ มีผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ จำนวน 133 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น 5 ประเภท คือ 1.ประเภทอาหาร จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ 2.ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ 3.ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ 4.ประเภทของใช้ ของประดับ ของตกแต่ง จำนวน 39 ผลิตภัณฑ์ 5.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์


ภาพ/ข่าว นสพ.บ้านเมือง

ข้อมูลบ้านเมือง http://www.banmuang.co.th
โดยคุณ : บ้านเมือง - [ 7 ธ.ค. 2008 , 10:12:09 น. ]

ตอบ
ctyd5s3wq5tet
โดยคุณ : efesf - [ 25 พ.ค. 2009 , 19:14:57 น.]

ตอบ
อยากได้รายละเอียดของสินค้าโอท็อปเมืองกาญจน์
โดยคุณ : เรา - ICQ : โอท็อป - [ 18 ส.ค. 2009 , 12:29:41 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
      จาก :
email :
      icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....