กรมการจัดหางานเปิดพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาวและพม่า
กรมการจัดหางานเปิดพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาวและพม่า


กรมการจัดหางานเปิดพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและพม่า เพื่อออกหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 – 28 กุมภาพันธ์ 2552 นางสาวสุมล ถาวรวสุ จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีว่า กรมการจัดหางานได้ทำข้อตกลงร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพพม่า ในการพิสูจน์สัญชาติเพื่อออกหนังสือเดินทาง ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานทั้งสองประเทศ สำหรับแรงงานสัญชาติลาวให้มายื่นเรื่องเพื่อดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ณ หน่วยงานพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์คบางแค แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร.0-2804-7558 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 – 28 กุมภาพันธ์ 2552

ในกรณีจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เจ้าหน้าที่ทางการลาวจะเดินทางไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้ ณ สถานที่ซึ่งกรมการจัดหางานกำหนด ส่วนแรงงานพม่าให้ไปขอรับแบบฟอร์มเพื่อยื่นความประสงค์ขอเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด พร้อมติดรูปถ่ายและพิมพ์ลายนิ้วมือด้านซ้าย จัดส่งให้กองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว เพื่อรวบรวมส่งให้ทางพม่าผ่านช่องทางทางการทูต เพื่อนัดหมายการเดินทางของแรงงานแต่ละคนในการพิสูจน์สัญชาติ ณ หน่วยงานพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า ที่เมืองท่าขี้เหล็ก เมืองเมียวดี และเมืองเกาะสอง บริเวณชายแดนประเทศพม่า

หากนายจ้าง / สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวประสงค์จะนำแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 22 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี หรือ โทร. 0-3456-4315 , 0-3462-3454 ในวันและเวลาราชการ


ข้อมูลจาก :: อานนท์ มุ่งลิ้ม ส.ปชส.กาญจนบุรี

โดย ส.ปชส.กาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์

http://province.prd.go.th/kanchanaburi/index.htm
โดยคุณ : ส.ปชส.กาญจนบุรี - [ 17 ก.ย. 2008 , 20:45:38 น. ]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
      จาก :
email :
      icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....