สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมความรู้ทางกฎหมาย


สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมความรู้ทางกฎหมาย


สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นายจ้างและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว

นางสาวสุมล ถาวรวสุ จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ว่า สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นายจ้างประจำปี 2551 ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมราชศุภมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 (ฉบับใหม่) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551 รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีความรู้และความเข้าใจในบทบัญญัติ และสามารถบังคับใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


ข้อมูลจาก :: ธีระชัย มังกรทอง

โดย ส.ปชส.กาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์

http://province.prd.go.th/kanchanaburi/index.htm
โดยคุณ : ส.ปชส.กาญจนบุรี - [ 2 มิ.ย. 2008 , 20:47:39 น. ]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
      จาก :
email :
      icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....