สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติการเชิงรุกให้บริการในหมู่บ้าน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติการเชิงรุกให้บริการในหมู่บ้าน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดแผนสำหรับดำเนินการจัดหางานและอบรมอาชีพเสริม เพื่อนำบริการจัดหางานฝึกอบรมอาชีพเสริมและแนะแนวอาชีพ เข้าไปให้บริการประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้ว่างงานผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. กลุ่มแม่บ้านว่างงาน เกษตรกรว่างงานตามฤดูกาล หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีงานมีรายได้เสริมมีแนวทางการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีแผนปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2551 ดังนี้

วันที่ 7 พ.ค. 51 โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งและโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน หมู่1 หมู่ 10 และหมู่11 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ

วันที่ 15-16 พ.ค. 51 โครงการรับงานไปทำที่บ้าน โดยฝึกอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ณ บ้านเลขที่ 99/10 ม.4 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง และศึกษาดูงานที่ จ.เพชรบุรี

วันที่ 20 พ.ค. 51 โครงการนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 8/2551 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี นัดพบแรงงานระหว่างนายจ้างกับผู้สมัครงานรับขึ้นทะเบียนหางาน รับสมัครงาน

วันที่ 21 พ.ค. 51 โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งและโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่3 และหมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ

วันที่ 22 พ.ค. 51 โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง และ โครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน หมู่ 6 หมู่ 13 และหมู่ 12 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ

วันที่ 23 พ.ค. 51 โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งและโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน หมู่4 หมู่ 5 และหมู่ 9 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ

ขอเชิญแม่บ้าน และ ประชาชนผู้ว่างงานที่ต้องการหางานทำหรือฝึกอบรมอาชีพเสริม ร่วมงานได้ตามสถานที่ข้างต้นนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 22 หมู่ 12 ถนนปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.0-3456-4315 , 0-3462-3454


ข้อมูลจาก :: ธีระชัย มังกรทอง

โดย ส.ปชส.กาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์

http://province.prd.go.th/kanchanaburi/index.htm
โดยคุณ : ส.ปชส.กาญจนบุรี - [ 17 พ.ค. 2008 , 10:25:30 น. ]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
      จาก :
email :
      icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....