สพฐ.ประกาศรายชื่อ ร.ร.มัธยมยอดนิยม ๐ 362 แห่ง ที่อนุญาตให้สอบคัดเลือกรับนักเรียนได้
สพฐ.ประกาศรายชื่อ ร.ร.มัธยมยอดนิยม ๐ 362 แห่ง ที่อนุญาตให้สอบคัดเลือกรับนักเรียนได้

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามในหนังสือ ศธ.ที่ 04006/ 2275 แจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ง ถึงรายชื่อโรงเรียนมัธยมยอดนิยม ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สูตรรับนักเรียน ม.1 50:50 คือ รับนักเรียนในพื้นที่บริการ 50% และสอบคัดเลือกรับนักเรียนทั่วประเทศ 50% รวมทั้งหมด 362 แห่ง ดังนี้ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สวนกุหลาบวิทยาลัย, เบญจมราชาลัย, วัดราชบพิธ, สตรีวิทยา, โยธินบูรณะ, เทพศิรินทร์, สายปัญญา, สตรีวัดมหาพฤฒาราม, ไตรมิตรวิทยาลัย, วัดสุทธิวราราม, สตรีศรีสุริโยทัย, ยานนาเวศวิทยาคม, นนทรีวิทยา, ศรีอยุธยา, สามเสนวิทยาลัย, ราชนันทาจารย์, สามเสนวิทยาลัย 2, สุรศักดิ์มนตรี, ราชวินิต มัธยม, สายน้ำผึ้ง, ปทุมคงคา, พระโขนงพิทยาลัย, วชิรธรรมสาธิต,


สิริรัตนาธร, สันติราษฎร์วิทยาลัย, มัธยมวัดธาตุทอง, ฤทธิยะวรรณาลัย 2, มัธยมวัดบึงทองหลาง, เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, เทพลีลา, ราชดำริ, ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง, หอวัง, บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2, ราชวินิตบางเขน, เทพศิรินทร์ร่มเกล้า, เศรษฐบุตรบำเพ็ญ, นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร, สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, ลาดปลาเค้าพิทยาคม, รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง, พรตพิทยพยัต,


บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา, นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย, ฤทธิยะวรรณาลัย, มัธยมวัดหนองจอก, บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4, นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2, นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, ดอนเมืองจาตุรจินดา, บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) บางกะปิ, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา, สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์), รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน, สตรีวิทยา 2,


สารวิทยา, ศรีพฤฒา, จันทร์หุ่นบำเพ็ญ, พิบูลอุปถัมภ์, มัธยมวัดสิงห์, ทวีธาภิเศก, มัธยมวัดดุสิตาราม, มัธยมวัดนายโรง, โพธิสารพิทยากร, ศึกษานารี, ชิโนรสวิทยาลัย, วัดนวลนรดิศ, จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม, วัดอินทาราม, สตรีวัดระฆัง, สุวรรณารามวิทยาคม, วัดราชโอรส, นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล, บางปะกอกวิทยาคม, บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์, วัดพุทธบูชา, อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, ศึกษานารีวิทยา, สตรีวัดอัปสรรสวรรค์, ปัญญาวรคุณ, มัธยมวัดหนองแขม


กระบี่ ได้แก่ อำมาตย์พานิชนุกูล, เมืองกระบี่, อ่าวลึกประชาสรรค์ กาญจนบุรี ได้แก่ กาญจนานุเคราะห์, วิสุทธรังสี, ท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์ ได้แก่ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, อนุกูลนารียางตลาดวิทยาคาร, บัวขาว, สมเด็จ กำแพงเพชร ได้แก่ วัชรวิทยา, วชิรปราการวิทยาคม, กำแพงเพชรพิทยาคม


ขอนแก่น ได้แก่ แก่นนครวิทยาลัย, กัลป์ยาณวัตร, ขอนแก่นวิทยายน, ขามแก่นนคร, นครขอนแก่น, บ้านไผ่, มัญจาศึกษา, เมืองพลพิทยาคม, น้ำพองศึกษา, ศรีกระนวนวิทยาคม, ชุมแพศึกษา


จันทบุรี ได้แก่ ศรียานุสรณ์, เบญจมราชูทิศ ฉะเชิงเทรา ได้แก่ เบญจมราชรังสฤษฎิ์, เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2, ดัดดรุณี, พนมสารคาม พนมอดุลวิทยา


ชลบุรี ได้แก่ ชลราษฎรบำรุง, ชลกันยานุกูล,บ้านบึง, อุตสาหกรรมนุเคราะห์, พนัสวิทยาคาร, พานทอง, ศรีราชา, โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร, บางละมุง ชัยนาท ได้แก่ ชัยนาทพิทยาคม ชัยภูมิ ได้แก่ ชัยภูมิภักดีชุมพล, สตรีชัยภูมิ, เมืองพญาแลวิทยา, ภูเขียว, แก้งคร้อวิทยา ชุมพร ได้แก่ ศรียาภัย, สะอาดเผดิมวิทยา, สวนศรีวิทยา, สวีวิทยา


เชียงราย ได้แก่ สามัคคีวิทยาคม, ดำรงราษฎร์สงเคราะห์, พานพิทยาคม, เชียงแสนวิทยาคม, แม่จันวิทยาคม, เทิงวิทยาคม เชียงใหม่ ได้แก่ ยุพราชวิทยาลัย, วัฒโนทัยพายัพ, นวมินทราชูทิศ พายัพ, สันป่าตองวิทยาคม, จอมทอง ตรัง ได้แก่ สภาราชินี, วิเชียรมาตุ, ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์, ห้วยยอด ตราด ได้แก่ ตราดตระการคุณ, สตรีประเสริฐศิลป์ ตาก ได้แก่ ผดุงปัญญา, ตากพิทยาคม, สามเงาวิทยาคม, สรรพวิทยาคม นครนายก ได้แก่ นครนายกวิทยาคม, บ้านนา นายกพิทยากร


นครปฐม ได้แก่ พระปฐมวิทยาลัย, ราชินีบูรณะ, ศรีวิชัยวิทยา, มัธยมฐานบินกำแพงแสน, วัดไร่ขิงวิทยา, รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา นครพนม ได้แก่ ปิยะมหาราชาลัย นครราชสีมา ได้แก่ สุรนารีวิทยา, ราชสีมาวิทยาลัย 2, สุรธรรมพิทักษ์, ราชสีมาวิทยาลัย, บุญวัฒนา, ปักธงชัยประชานิรมิต, ปากช่อง, สีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา, ชุมพวงศึกษา, พิมายวิทยา, ประทาย


นครศรีธรรมราช ได้แก่ เบญจมราชูทิศ, กัลยาณีศรีธรรมราช, สตรีทุ่งสง, ทุ่งสง, ฉวางรัชดาภิเษก, ปากพนัง, สตรีปากพนัง, ชะอวด, ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครสวรรค์ ได้แก่ นครสวรรค์, สตรีนครสวรรค์, นวมินทราชูทิศ มัชณิม, ตาคลีประชาสรรค์ นนทบุรี ได้แก่ ศรีบุณยานนท์, สตรีนนทบุรี, วัดเขมาภิรตาราม, รัตนาธิเบศร์, เบญจมราชานุสรณ์, เทพศิรินทร์ นนทบุรี, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่, สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี, นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี, ปากเกร็ด


น่าน ได้แก่ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร, สตรีศรีน่าน, ปัว, ท่าวังผาพิทยาคม
บุรีรัมย์ ได้แก่ บุรีรัมย์พิทยาคม, ลำปลายมาศ, ประโคนชัยพิทยาคม, นางรอง, หนองกี่พิทยาคม, ละหานทรายรัชดาภิเษก ปทุมธานี ได้แก่ คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี, ปทุมวิไล, สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต, ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม, ธัญรัตน์, ธัญบุรี, สายปัญญารังสิต, เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี, นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบปทุมธานี, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา, หนองเสือวิทยาคม


ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ประจวบวิทยาลัย, บางสะพานวิทยา, หัวหิน ปราจีนบุรี ได้แก่ ปราจีนราษฎรบำรุง ปัตตานี ได้แก่ เบญจมราชูทิศ ปัตตานี, เดชะปัตตนยานุกูล พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ จอมสุรางค์อุปถัมภ์, อยุธยาวิทยาลัย, อยุธยาอนุสรณ์, เสนา เสนาประสิทธิ์, บางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1


พะเยา ได้แก่ พะเยาพิทยาคม พังงา ได้แก่ ดีบุกพังงาวิทยายน, ตะกั่วป่า เสนานุกูล


พัทลุง ได้แก่ พัทลุง, สตรีพัทลุง พิจิตร ได้แก่ พิจิตรพิทยาคม, บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิษณุโลก ได้แก่ พิษณุโลกพิทยาคม, เฉลิมขวัญสตรี, จ่านกร้อง, พุทธชินราชพิทยา เพชรบุรี ได้แก่ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี, เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี


เพชรบูรณ์ ได้แก่ วิทยานุกูลนารี, เพชรพิทยาคม, หล่มสักวิทยาคม, หล่มเก่าพิทยาคม, หนองไผ่ แพร่ ได้แก่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่, นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ภูเก็ต ได้แก่ ภูเก็ตวิทยาลัย, สตรีภูเก็ต


มหาสารคาม ได้แก่ สารคามพิทยาคม, ผดุงนารี, วาปีปทุม มุกดาหาร ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร ได้แก่ ยโสธรพิทยาคม, คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์, เลิงนกทา ยะลา ได้แก่ สตรียะลา, คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา ร้อยเอ็ด ได้แก่ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย, สตรีศึกษา, สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ระนอง ได้แก่ พิชัยรัตนคาร, สตรีระนอง ระยอง ได้แก่ ระยองวิทยาคม, บ้านค่าย, ปลวกแดงพิทยาคม, แกลง วิทยสถาวร


ราชบุรี ได้แก่ เบญจมราชูทิศ, ราชโบริกานุเคราะห์, คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์, รัตนราษฎร์บำรุง, โพธาวัฒนาเสนี, สายธรรมจันทร์ ลพบุรี ได้แก่ พระนารายณ์, เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์), ชัยบาดาลวิทยา, พัฒนานิคม ลำปาง ได้แก่ บุญวาทย์วิทยาลัย, ลำปางกัลยาณี ลำพูน ได้แก่ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน, จักรคำคณาทร


เลย ได้แก่ เลยพิทยาคม, ศรีสงครามวิทยา ศรีสะเกษ ได้แก่ ศรีสะเกษวิทยาลัย, กันทรารมณ์,สตรีสิริเกศ, กำแพง, ขุขันธ์, กันทรลักษณ์วิทยา สกลนคร ได้แก่ สกลราชวิทยานุกูล สงขลา ได้แก่ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา, วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา, นวมินทราชูทิศ ทักษิณ, หาดใหญ่วิทยาลัย, หาดใหญ่วิทยาลัย 2, หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์, หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา


สตูล ได้แก่ พิมานพิทยาสรรค์


สมุทรปราการ ได้แก่ สมุทรปราการ, สตรีสมุทรปราการ, นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ, มัธยมด่านสำโรง, ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาฯ, วัดทรงธรรม, วิสุทธิกษัตรี, ป้อมนาคราชสวาทยานนท์, ราชวินิตบางแก้ว, นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, บางพลีราษฎร์บำรุง, ถาวรานุกูล, ศรัทธาสมุทร สมุทรสาคร ได้แก่ สมุทรสาครบูรณะ, สมุทรสาครวิทยาลัย


สระแก้ว ได้แก่ สระแก้ว, วังน้ำเย็นวิทยาคม


สระบุรี ได้แก่ สระบุรีวิทยาคม, เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล, เทพศิรินทร์ พุแค, แก่งคอย, ประเทียบวิทยาทาน สิงห์บุรี ได้แก่ สิงห์บุรี สุโขทัย ได้แก่ สุโขทัยวิทยาคม, อุดมดรุณี, สวรรค์อนันต์วิทยา สุพรรณบุรี ได้แก่ กรรณสูตศึกษาลัย,สงวนหญิง, อู่ทอง, บรรหารแจ่มใสวิทยา 3, ธรรมโชติศึกษาลัย, สามชุกรัตนโภคาราม สุราษฎร์ธานี ได้แก่ สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์พิทยา, สุราษฎร์ธานี 2, เมืองสุราษฎร์ธานี, พุนพินพิทยาคม, ไชยาวิทยา, บ้านนาสาร, เวียงสระ, พระแสงวิทยา


สุรินทร์ ได้แก่ สิรินธร, สุรวิทยาคาร, รัตนบุรี, ประสาทวิทยาคาร, สังขะ หนองคาย ได้แก่ ปทุมเทพวิทยาคาร อ่างทอง ได้แก่ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, สตรีอ่างทอง อำนาจเจริญ ได้แก่ อำนาจเจริญ อุดรธานี ได้แก่ อุดรพิทยานุกูล, สตรีราชินูทิศ, อุดรพิชัยรักษ์, ประจักษ์ศิลปาคาร, กุมภวาปี อุตรดิตถ์ ได้แก่ อุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์ดรุณี, พิชัย อุทัยธานี ได้แก่ หนองฉางวิทยา อุบลราชธานี ได้แก่ เบ็ญจะมะมหาราช, นารีนุกูล, ลือคำหาญวารินชำราบ
ภาพ/ข่าว นสพ.บ้านเมือง

ข้อมูลโดย บ้านเมือง http://www.banmuang.co.th
โดยคุณ : บ้านเมือง - [ 25 ธ.ค. 2006 , 13:24:38 น. ]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
      จาก :
email :
      icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....