เชิดวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี "จะผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์"
"เชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์" ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี "จะผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์"

สัมภาษณ์พิเศษ

โดย ปิยรัชต์ จงเจริญ

"กาญจนบุรี" เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ ซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนก็อยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศเช่นกัน โดยเฉพาะการเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำสำคัญ คือแม่น้ำแม่กลอง มีเขื่อนขนาดใหญ่อยู่ถึง 2 เขื่อน เขื่อนทดน้ำ 1 เขื่อน แต่ไม่น่าเชื่อว่าจังหวัดนี้มีปัญหาความแห้งแล้งเกิดขึ้นทุกปี

"เชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์" ผู้ว่าราชการจังหวัด ก็เป็นอีกคนที่พยายามระดมสมองและสรรพกำลังจากทุกภาค เพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวกาญจนบุรีอย่างเต็มความสามารถ

"แม้ว่ากาญจนบุรีจะมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ แต่ก็ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข อาทิ การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ใน อ.หนองปรือ ห้วยกระเจา เลาขวัญ บ่อพลอย และพนมทวน จังหวัดจึงกำหนดกลยุทธ์แก้ปัญหาทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว"

"ระยะสั้นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองพลทหารราบที่ 9 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 องค์การบริหารส่านจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล จัดรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่าย พร้อมจัดสรรงบฯซีอีโอ งบฯกลางปี 2548 สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โดยให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 183 ล้านบาท งบฯซีอีโอ 1.5 ล้านบาท และงบฯฉุกเฉินองค์กรท้องถิ่นกว่า 1 ล้านบาท"

"ระยะกลางและระยะยาว ได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.) ซึ่ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ได้อนุมัติโครงการสร้างฝายทดน้ำบ้านลานกร่าง ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย วงเงิน 34 ล้านบาท โดยให้กรมชลประทานรับผิดชอบ รวมทั้งให้โครงการชลประทานกาญจนบุรี พิจารณาโครงการสำคัญ คือ 1.แผนพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน และการผันน้ำระยะเวลา 20 ปี 46 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์กว่า 2 แสนไร่ วงเงิน 6,038 ล้านบาท 2.พัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำท่าจีน รวม 32 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์กว่า 3 แสนไร่ วงเงิน 6,542 ล้านบาท"

"แต่เนื่องจากภัยแล้งเป็นปัญหาซ้ำซาก จึงได้มีแนวคิดจะผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการศึกษาความเป็นไปได้ และตั้งคณะกรรมการสำรวจความต้องการของประชาชนด้วย เพื่อนำผลเสนอต่อ พ.ต.ท.ทักษิณพิจารณาต่อไป"

"ทางด้านการท่องเที่ยวนั้น แม้ว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ มีนักท่องเที่ยวปีละประมาณ 5 ล้านคน มีรายได้ประมาณ 8,000 ล้านบาท แต่ยังต้องพัฒนาเพิ่มเติม โดยมีศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคกลาง เขต 1 ส่วนราชการ องค์กรท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมกันทำมาโดยตลอด เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมืองปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ส่งเสริมการท่องเที่ยวขี่ม้า นั่งช้าง ล่องแพ ส่งเสริมเดือนแห่งการท่องเที่ยวทางศาสนา สร้างหอกระโดดสูง สนามรบจำลอง สนามจักรยานเสือภูเขา เพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว ทั้งยังสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน"

"โครงการสำคัญที่ขอรับการสนับสนุนงบฯจาก พ.ต.ท.ทักษิณ คือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหลมถั่วงอก และสถานที่จอดเรือแพ ต.ปากแพรก อ.เมือง 186 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท. พิจารณาความเหมาะสมพัฒนาให้เป็นสวนสันติภาพโลกและพิพิธภัณฑ์สงคราม หรือ WORLD PEACE SANCTUARY AND WAR MEMORIAL MUSEUM จัดตั้งพิพิธภัณฑ์รถไฟ บูรณะเส้นทางรถไฟสายมรณะ และการสันทนาการทางน้ำ โดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเกาะรัตนกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานทหารสัมพันธมิตร พิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ"

"สำหรับทางหลวงสายหมายเลข 346 อ.พนมทวน-อ.กำแพงแสน เชื่อม อ.บางเลน จ.นครปฐม ระยะทาง 57.5 กิโลเมตร ให้เป็น 4 ช่องจราจร ไม่มีปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา และช่วยระบายรถในเส้นทางอื่นได้ ขณะนี้รอการจัดสรรงบฯจากกรมทางหลวง"

"นอกจากนี้ ยังมีทางหลวงชนบทสายน้ำตกเอราวัณ-น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยว ระยะทาง 40.5 กิโลเมตร วงเงิน 117 ล้านบาท ปรับภูมิทัศน์น้ำตกไทรโยคน้อย เนื้อที่ 20 ไร่ จัดทำอ่างเก็บน้ำ ความจุ 52,600 ลูกบาศก์เมตร เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ และกักน้ำไว้ใช้ ทังยังทำให้มีน้ำตกไหลตลอดทั้งปี วงเงิน 25 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเช่นกัน"

ข้อมูลมติชน http://www.matichon.co.th
โดยคุณ : มติชน - [ 1 ก.ย. 2005 , 14:27:21 น. ]

ตอบ
สถานที่เผาขยะเทศบาลหนองบัวมีควันและกลิ่นเหม็นรุนแรงต้องอพยพย้ายหนีไปเช่าอยู่ที่อื่นค่าเช่าหมดแล้วท่านผู้ว่าช่วยแก้ไขด่วน
โดยคุณ : ชาวบ้านหมู่ 6 หนองขี้เหล็ก - ICQ : 1234 - [ 27 เม.ย. 2006 , 13:41:18 น.]

ตอบ
ทำไมต้องผันน้ำออกล่ะ
โดยคุณ : ไก่ ใจซื่อ - [ 2 ส.ค. 2007 , 20:34:55 น.]

ตอบ
ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของชาวบ้าน ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ขอแจ้งข้อมูลความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยลาดหญ้า คือ นาง สุนัน เขียวแก้ว (หมอหมวย) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 6 (ไม่แน่ใจ) ซึ่งบุคคลผู้นี้ได้ทำการลักลอบเปิดคลินิกรักษาชาวบ้าน "สุนันการพยาบาล" ที่บ้านพัก ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยไม่มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง และไม่มีสิทธิที่จะเปิดคลินิกได้ เพราะไม่ได้เป็นหมอหรือพยาบาลแต่อย่างใด บุคคลผู้นี้เคยแอบเปิดคลินิก โดยใช้ชื่อว่า "สุนันการพยาบาล" มาแล้วที่ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี แต่ก็ได้ปิดกิจการ เพราะมีผู้ร้องเรียนว่าเป็นคลินิกเถื่อน ไม่มีใบอนุญาต แต่ในปัจจุบัน บุคคลผู้นี้ได้แอบเปิดคลินิกอีกครั้ง โดยใช้บ้านพักของตนเอง ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากสถานีอนามัยลาดหญ้ามากนั้น มีการจัดทำใบปลิว อวดอ้างสรรพคุณในการรักษา เช่น "ปวดข้อ ปวดเข่า ฉีดยา 3 เข็ม รับรองหาย " "ใครเป็นอัมพรตอัมพาต รักษาที่อื่นไม่หาย มาที่นี้ 3 เข็มหาย" โดยมีชาวบ้านจะที่อื่น ๆ มารักษาการมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ มีการบอกกันปากต่อปาก บางครั้งก็มีการเหมารถกันมา คิดค่ารักษาคนละประมาณ 200 - 300 บาท แต่ชาวบ้าน ต.ลาดหญ้า ไม่มีใครไปรักษา เนื่องจากรู้ถึงพฤติกรรม และความสามารถในการรักษา เพราะอยู่ที่สถานีอนามัยลาดหญ้า ก็ไม่เคยจะรักษาคนไข้ เอาแต่เดินไปเดินมา บางวันก็มาครึ่งวัน บางวันก็หายไปเฉย ๆ ยิ่งช่วงเทศกาลด้วยแล้ว อย่าหวังว่าจะเจอหมอหมวยอยู่ที่อนามัยเลย บางที่หายไปเป็นอาทิตย์ เคยถามก็บอกว่าไปธุระเรื่องสามีบ้าง เรื่องลูกบ้าง ไม่รู้ว่าข้าราชการสาธารณสุขมีวันลาทั้งปีกี่วัน เขียนใบลาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ เสาร์อาทิตย์ก็ไม่เคยอยู่เวร ขึ้นป้ายว่าป่วยบ้าง มาตอนบ่ายบ้าง เคยไปดูที่บ้าน ที่แท้รักษาคนไข้ที่บ้าน เคยแจ้งให้ สสจ.กาญจนบุรี ทราบแล้ว แต่ก็ไม่ดำเนินการใด ๆ หากปล่อยไว้เป็นเช่นนี้ ชาวบ้านที่มารักษา อาจเป็นอันตรายได้ ในการแจ้งให้ท่านทราบในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสาบานว่า ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางหรือโกรธเคืองกับบุคคลผู้นี้มาก่อน แต่ข้าพเจ้าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กรุณาตรวจสอบการเปิดคลินิคของบุคคลผู้นี้ว่า ได้ดำเนินการถูกต้องหรือไม่ ไม่การขออนุญาตใด ๆ หรือเปล่า เนื่องจากชาวบ้านที่ได้รักษา จะได้ไม่ต้องเสี่ยงอีกต่อไป หรือมีผลข้างเคียงในอนาคต แต่ถ้าหากมีการขออนุญาตที่ถูกต้อง และบุคคลผู้นี้ สามารถเปิดคลินิกรักษาคนไข้ได้ ข้าพเจ้าก็ใคร่ขออภัยที่ได้กล่าวว่าร้ายบุคคลผู้นี้ และขอขอบพระคุณท่านที่ได้กรุณาตรวจสอบให้
หน่วยงาน/บุคคล
ที่ท่านเคยแจ้งเรื่องร้องเรียนนี้ สสจ.กาญจนบุรี เคยเรียกบุคคลผู้นี้มาตักเตือนและคาดโทษ เมื่อครั้งเปิดคลินิกสุนันการพยาบาล ที่ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มาแล้ว เมื่อประมาณเดือน เม.ย.50 ที่ผ่านมา และปัจจุบันยังคงเปิดเป็นคลินิกที่บ้านพักของตนที่ ต.ลาดหญ้า ขอความกรุณาท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตรวจสอบโดยเร่งด่วน ขอขอบพระคุณ
โดยคุณ : ชาวบ้าน - [ 5 ก.ย. 2007 , 00:22:45 น.]

ตอบ
พอทีเถอะโยม...อย่าอาฆาตแค้นต่อกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด สาธุ!
โดยคุณ : อาตมา - [ 13 พ.ย. 2007 , 23:14:29 น.]

ตอบ
รู้ว่าร้องไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ ก็เลิกร้องเถอะนะ อายผีสางเทวดาบ้าง ใครทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นแหละ เวรกรรมน่ะ มันมีจริง! "กฏแห่งกรรม" เคยอ่านบ้างมั้ย
โดยคุณ : ยมทูต - [ 13 พ.ย. 2007 , 23:27:55 น.]

ตอบ
ข้าพเจ้าชื่อ นาง สุนันท์ เขียวแก้ว ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขชุมชนลาดหญ้า จบการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี ปีพ.ส. 2533 และจบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ปัจจุบันทำงานที่สถานีอนามัย ต.ลาดหญ้า มิได้เปิดคลินิกแต่อย่างใด พักอาศัยที่บ้านตนเอง มีชาวบ้านเจ็บป่วยมาขอความช่วยเหลือก็ทำเท่าที่ทำได้ ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านแต่อย่างใด (แต่อาจไม่ถูกใจเจ้าหน้าที่บางคนก็เป็นได้) ข้อความที่ถูกใส่ร้ายต่างๆนาๆที่ไม่ถูกต้อง ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในเบื้องต้นแล้ว ส่วนเรื่องร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นเรื่องความไม่พอใจส่วนบุคคล ซึ่งคนที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมา ไม่ยอมเปิดเผยตัว ดีแต่ใส่ร้ายคนข้างหลัง ดิฉันไม่ถือโทษโกรธหรอกค่ะ เพราะคิดว่า เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่มีจิตใจสกปรก และมีปัญหาทางจิตอ่อนๆ ที่ไม่ยอมเลิกราเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เข้ามาในสถานีอนามัย ลาดหญ้า ส่วนเรื่องที่ถูกคาดโทษ จาก สสจ. ย่อมรู้ดี ว่าไม่เคยทำกับข้าพเจ้ามาก่อน เพราะไม่เคยทำผิดแต่อย่างใด เรื่องทำงานในสถานบริการ ก็ไม่เคยทำผิด หรือเกเรงานแต่อย่างใด เป็นที่พึงพอใจกับหัวหน้าสถานีอนามัย และ คุณหมอเป็นอย่างดี จนได้รับคำชมและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ ไม่ได้ถูกลดขั้นเงินเดือนแต่อย่างใด อยากให้คนเขียนกระทู้ร้องเรียนนี้เปิดเผยตัวจริงๆเลย จะได้เคลียกันให้จบ ไม่ต้องให้คนอื่นมาเดือดร้อน เพราะความอิจฉาริษยาของตนเอง อย่าร้องเรียนไปทั่วทุกเว็บไซต์เลย เหมือนสุนัขบ้าเลย (กัดไม่ปล่อย) เรื่องร้องเรียนนี้มันนานเรื้อรัง จนจะเป็นปีแล้ว เบื่อเต็มทีแล้ว กับข้อความเดิมๆ จบเถอะนะๆๆๆๆ
โดยคุณ : หมออนามัย - ICQ : - - [ 27 ธ.ค. 2007 , 18:28:53 น.]

ตอบ
ข้าพเจ้าชื่อ นาง สุนันท์ เขียวแก้ว ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขชุมชนลาดหญ้า จบการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี ปีพ.ส. 2533 และจบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ปัจจุบันทำงานที่สถานีอนามัย ต.ลาดหญ้า มิได้เปิดคลินิกแต่อย่างใด พักอาศัยที่บ้านตนเอง มีชาวบ้านเจ็บป่วยมาขอความช่วยเหลือก็ทำเท่าที่ทำได้ ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านแต่อย่างใด (แต่อาจไม่ถูกใจเจ้าหน้าที่บางคนก็เป็นได้) ข้อความที่ถูกใส่ร้ายต่างๆนาๆที่ไม่ถูกต้อง ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในเบื้องต้นแล้ว ส่วนเรื่องร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นเรื่องความไม่พอใจส่วนบุคคล ซึ่งคนที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมา ไม่ยอมเปิดเผยตัว ดีแต่ใส่ร้ายคนข้างหลัง ดิฉันไม่ถือโทษโกรธหรอกค่ะ เพราะคิดว่า เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่มีจิตใจสกปรก และมีปัญหาทางจิตอ่อนๆ ที่ไม่ยอมเลิกราเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เข้ามาในสถานีอนามัย ลาดหญ้า ส่วนเรื่องที่ถูกคาดโทษ จาก สสจ. ย่อมรู้ดี ว่าไม่เคยทำกับข้าพเจ้ามาก่อน เพราะไม่เคยทำผิดแต่อย่างใด เรื่องทำงานในสถานบริการ ก็ไม่เคยทำผิด หรือเกเรงานแต่อย่างใด เป็นที่พึงพอใจกับหัวหน้าสถานีอนามัย และ คุณหมอเป็นอย่างดี จนได้รับคำชมและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ ไม่ได้ถูกลดขั้นเงินเดือนแต่อย่างใด อยากให้คนเขียนกระทู้ร้องเรียนนี้เปิดเผยตัวจริงๆเลย จะได้เคลียกันให้จบ ไม่ต้องให้คนอื่นมาเดือดร้อน เพราะความอิจฉาริษยาของตนเอง อย่าร้องเรียนไปทั่วทุกเว็บไซต์เลย เหมือนสุนัขบ้าเลย (กัดไม่ปล่อย) เรื่องร้องเรียนนี้มันนานเรื้อรัง จนจะเป็นปีแล้ว เบื่อเต็มทีแล้ว กับข้อความเดิมๆ จบเถอะนะๆๆๆๆ
โดยคุณ : - - [ 27 ธ.ค. 2007 , 18:29:23 น.]

ตอบ
ก็ดีนะคะยกให้นิ้วโป้มือ
โดยคุณ : วรัญญา กองตุ้ย - ICQ : w,jmik[ - [ 31 ม.ค. 2008 , 15:32:57 น.]

ตอบ
ยกนิ้วให้
โดยคุณ : วรัญญา กองตุ้ย - ICQ : ไม่ทราบ - [ 31 ม.ค. 2008 , 15:34:20 น.]

ตอบ
สุดยอดจริงๆไม่เคยพบไม่เคยเห็น
โดยคุณ : กนกพรแก้ว สรีงาม - ICQ : ไม่ทราบ - [ 31 ม.ค. 2008 , 15:39:16 น.]

ตอบ
ไม่น่าสนใจ
โดยคุณ : อรณี มุ้ย - [ 31 ม.ค. 2008 , 15:40:37 น.]

ตอบ
เห็นด้วย
โดยคุณ : เบญจจา - [ 31 ม.ค. 2008 , 15:41:26 น.]

ตอบ
พ่อของหนูต้องได้รับโทษจากการที่ไม่ได้กระทำความผิดพ่อของหนูต้องโดนจับในคดีมียาบ้าอยู่ในครอบครองทั้งที่พ่ออายุมากแล้วและไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ต้องโดนจับเพราะมีตำรวจใจสัตว์เอายาบ้ามายัดให้พ่อแทนน้องชาย ถ้าตำรวจจับถูกตัวหนูจะไม่ว่าแต่นี้พ่อไม่รู้เรื่องแต่พ่อต้องโดนจับโดยมีตำรวจ 2 คน ที่ชื่อไอ้แอ้กับไอ้ยาของโรงพักหนองขาวมาจับกุมถึงที่บ้านหนูคิดว่ามันไม่เป็นธรรมค่ะที่คนแก่คนหนึ่งที่ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบมารับโทษที่ไม่ได้ก่อขึ้นมาหนูยากทราบว่าเราควรทำอย่างไรค่ะ
โดยคุณ : คนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม - [ 15 ก.ย. 2008 , 15:19:06 น.]

ตอบ
ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยต้องการให้ท่านผู้ว่ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนที่เดือดร้อนอาศัยอยู่หลังโรงเลื่อยจักรกนันทมานพ ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ต้องการช่องทางในการเดินทางระหว่างหมู่บ้านกับถนนรบกวนท่านผู้ว่าช่วยเมตตามาตรวจดูหน่อย
โดยคุณ : ชาวบ้านที่เดือดร้อน - [ 28 ก.ย. 2008 , 16:06:37 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
      จาก :
email :
      icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....