สสจ.เตือนสวมถุงยางอนามัยป้องกันเอดส์
สสจ.เตือนสวมถุงยางอนามัยป้องกันเอดส์

นายแพทย์สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีอาการ จากการรายงานของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ พ.ศ.2533 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2548 ได้การสรุปจำนวนผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยสะสม 4,462 ราย ยังมีชีวิต 3,296 ราย เสียชีวิตแล้ว 1,166 ราย โดยพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน 2.4:1 ซึ่งปัจจัยเสียงของการติดเชื้อเอดส์ยังคงเป็นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยถึงร้อยละ 85.52 ส่วนการติดเชื้อจากมารดามีถึง ร้อยละ 4.84 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังน่าเป็นห่วง เพราะยังคงเกินหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ ส่วนช่วงอายุที่มีการติดเชื้อนั้น จะอยู่ในวัยแรงงานมีอายุระหว่าง 25-34 ปี ถึงร้อยละ 51.23 และอยู่ในกลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไปร้อยละ 58.58


นายแพทย์สุรพงษ์ กล่าวว่า ขอเชิญชวนคู่รักทุกคู่เข้ามาทำการตรวจเลือดก่อนการแต่งงาน และก่อนที่ต้องการการมีบุตรเพื่อจะได้ลดปัญหาการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก และช่วงนี้กลุ่มเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนนั้นน่าเป็นห่วงมาก เพราะพวกนี้มีค่านิยมว่า การมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนด้วยกันนั้นปลอดภัยที่สุด อีกทั้งทุกวันนี้เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีไม่สามารถเข้าไปเที่ยวตามสถานบันเทิงได้ แต่กลับใช้วิธีไปมั่วสุมกันตามบ้านเช่าหรือห้องเช่ากันโดยที่ผู้ปกครองไม่ทราบ จึงอยากให้ผู้ปกครองดูแลสอดส่องโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมนี้ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรส่วมถุงยางอนามัยก่อนการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง

ข้อมูลโดย ผู้จัดการออนไลน์ http://www.manager.co.th
โดยคุณ : ผู้จัดการ - [ 6 มี.ค. 2005 , 10:40:42 น. ]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
      จาก :
email :
      icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....