จัดโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ3พันตัน
จัดโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ3พันตัน


กาญจนบุรี - นายบุญชัย อรัญญิก เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ประธานคณะอนุกรรมการอ้อยและน้ำตาล เขต 4 กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรีและนครปฐมเป็นแหล่งปลูกอ้อยและน้ำตาลที่สำคัญ และเกษตรกรมีการใช้พื้นที่เพื่อการปลูกอ้อยอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงบำรุงดิน จึงได้จัดทำโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ (ปุ๋ยหมัก) ร่วมกับสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย จำนวน 3,000 ตันนี้ใช้ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2548 ปุ๋ยหมักจำนวนนี้ คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 6 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่ต้องการสนับสนุนปุ๋ยหมักให้ติดต่อประสานงานได้ที่สมาคมกลุ่มไร่อ้อย เขต 7 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่า นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถนำเศษพืชต่างๆ มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักใช้ปรับปรุงดิน ทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น ต้นพืชมีการเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้ประหยัดและปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกร และที่สำคัญเกษตรกรทุกคนสามารถทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองได้ สำหรับเกษตรกรที่ต้องการเอกสารการทำปุ๋ยชีวภาพ (ปุ๋ยหมัก) ติดต่อรับได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

ข้อมูลข่าวสด http://www.khaosod.co.th
โดยคุณ : ข่าวสด - [ 13 ก.พ. 2005 , 12:17:19 น. ]

ตอบ
จำหน่ายโดโลไมท์ปรับสภาพดิน ตราสามฤดู สนใจติดต่อ 0890248351


เหนือ กว่าชนิดหิน
ดินโดโลไมท์ มีสภาพเป็นดินร่วนซุยตามธรรมชาติจึงแตกตัวละลายน้ำง่าย และมีปฏิกิริยาเร็วกว่าหินถึง 3 เท่า แม้ว่าชนิดหินจะถูกบดละเอียดกว่า 300 เมซ ก็ไม่สามารถจะแตกตัวปล่อยธาตุอาหารได้รวดเร็วเท่า “ดินโดโลไมท์” ประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กละเอียด ทำให้ประจุของแมกนีเซียม แคลเซียม และคาร์บอร์เนต แตกกระจายตัวดี เหมาะกับการเตรียมบ่อ และน้ำในการเลี้ยงกุ้ง ช่วยเพิ่มค่าอัลคาไลน์ (ALKALINITY) ใช้ทำสีน้ำ และป้องกันการเปลี่ยนแปลง พี.เอช.(P.H) ในรอบวันได้ดีกว่าชนิดหิน

เ ต็ ม เ ปี่ ย ม ด้ ว ย คุ ณ ภ า พ

แร่โดโลไมท์ ที่มีสภาพเป็นดินร่วนซุยนั้น พบในภาคเหนือของประเทศไทย (จังหวัดแพร่ลำปาง ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และเพชรบูรณ์) แหล่งที่มีปริมาณมาก และคุณภาพดีที่นำมาใช้ในการเกษตรได้นั้น มีที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะแหล่งที่พบใน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น พบว่ามีคุณภาพที่เหนือกว่าแหล่งอื่นๆคือ บริสุทธิ์กว่า เพราะเป็นแร่โดโลไมท์ล้วนๆที่ปราศจากสิ่งเจือปน เช่นดินลูกรัง ดินเหนียว หรือเศษไม้ผุพัง ดินโดโลไมท์ ที่เราจึงบริสุทธิ์ กว่าที่มีขายอยู่ใน ท้องตลาดในปัจจุบัน และมีปริมาณ ธาตุอาหารมากกว่า โดยเฉพาะแมกนีเซียมมีมากกว่าแหล่งอื่นๆกว่า 2 เท่า อีกทั้งยังมีธาตุซิลิกา (SIO2) อันเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากถึง 10.70%
โครงสร้างของดินโดโลไมท์ จึงฟูโปร่งและเบากว่า ด้วยในทีมงานประสบการณ์อันยาวนาน ในการผลิตแร่โดโลไมท์ เพื่อใช้ในการเกษตรมานับ 10 ปี ดินโดโลไมท์ ตราสามฤดู ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ ได้คุณภาพมาตรฐาน มีอนุภาคเล็ก ละเอียดกว่า ชนิดเดียวกัน จึงมีความชื้นต่ำ เมื่อถูกน้ำจะละลายแตกตัวออกฤทธิ์อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับปรับปรุงดิน และน้ำ ใช้ป้องกันการเกิดก๊าซพิษ และรักษาสภาพสมดุลตามธรรมชาติในบ่อเลี้ยง การใช้ดินโดโลไมท์ ตราสามฤดู ในบ่อกุ้ง จึงเป็นการ ประหยัดกว่า ช่วยลดต้นทุนในการผลิตและลดอัตราการใช้สารเคมีอีกด้วย

ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ดิ น โ ด โ ล ไ ม ท์ ตรา สามฤดู กั บ พื ช ผั ก ไ ร่ ส ว น ไ ม้ ผ ล

1. ให้ธาตุอาหารรองแก่พืชเพราะมีทั้งแคลเซียม และแมกนีเซียม รวมทั้งธาตุอื่นๆ ที่จำเป็นแก่พืช แคลเซียม (Ca) นอกจากจะแก้ความเป็นกรดแล้ว ยังช่วยพืชในการแบ่งเซลล์ เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรง มีความต้านทานโรคสูง แมกนีเซียม (Mg) เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ ทำให้พืชปรุงอาหารได้มาก เพิ่มผลผลิตแบบยั่งยืน
2. ปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุย มีรูพรุนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ทำให้จุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ พืชผลก็จะได้คุณภาพที่ดี
3. ปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน ดินที่ถูกตรึงธาตุอาหารไว้เนื่องจากใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานานและทำให้ปุ๋ยเคมีสะสมในดินจำนวนมาก จะทำให้รากพืชสามารถดูด และนำพาปุ๋ยที่สะสมในดินไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด
4. ใช้แก้ปัญหาสภาพดิน สภาพดินเปรี้ยว ดินพรุน ดินดาน ดินเสื่อมโทรม และที่ใช้ทำการเกษตรมานานๆ สามารถปรับสภาพดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทำการเกษตร ส่งให้ผลผลิตที่ได้รับมีคุณภาพสูงสุด
5. ป้องกันแก้ไขปัญหา พืชโตช้า แคระแกน ใบเหลือง ใบซีด ใบหงิกงอ ดอกผลร่วง ผลมีขนาดเล็ก รูปทรงผิดส่วน ผลผลิตตกต่ำ ใช้ดินโดโลไมท์ ตราวัว สารธรรมชาติปรับสภาพดิน จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างเห็นผลดีเยี่ยม

ใช้ปรับปรุงดินก่อนปลูก ควรวัดค่าพีเอช(P.H.)ของดินก่อนใช้ ดินโดโลไมท์ ตราสามฤดู ตามอัตราดังต่อไปนี้

ความเป็น กรด-ด่าง
ของดิน อัตราการใช้ดินโดโลไมท์ ตราสามฤดู ( กิโลกรัม/ไร่ )
ดินทราย ดินเหนียวปนทราย ดินร่วน ดินพรุน
3.5 1,300 1,500 1,800 3,000
4.2 820 900 1,200 1,400
4.5 500 600 800 900
5.0 200 350 500 650
6.0 150 200 300 400
**ใช้รองก้นหลุมก่อนปลูก อัตรา 2-5 กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก***
ใช้ในไม้ผล ใช้ตามอายุของพืช เช่น พืชอายุ 1 ปีใช้ 1 ก.ก./ต้น 3 ปีใช้ 3 ก.ก./ต้น
ใช้ในพืชไร่นาข้าว ใช้ดินโดโลไมท์ ตราสามฤดู หว่าน 50-100 ก.ก./ไร่ หรือตามสภาพดิน
อาหารเสริมปรับสภาพดินโดโลไมท์ ตราสามฤดู ประกอบด้วยธาตุอาหาร ดังต่อไปนี้
• แมกนีเซียม
1. ช่วยในการสังเคราะห์แสง ทำให้พืชมีการปรุงอาหารดีขึ้น
2. ช่วยให้ใบพืชเขียวทนนาน
3. ช่วยสร้างน้ำมันในพืช
4. จำเป็นต่อการทำงานของเอนไซม์ในพืช
5. เป็นอาหารของจุลินทรีย์
• แคลเซียม
1. ช่วยในการสร้างราก การแตกกิ่ง สร้างตา สร้างดอก
2. ป้องการหลุดล่วงของดอก
3. ช่วยสร้างเซลล์ และทำให้ผนังเซลล์ตึง ทำให้ลำต้นพืชแข็งแรง
• อลูมิน่า
1. ช่วยสลายสภาพความเป็นกรดในดิน (ช่วยลดกรดในดิน)
• ซิลิกา
1. ช่วยดูดซับความชื้น และแร่ธาตุอาหารในดินให้อยุ่ในดินนานขึ้น
2. บำรุงลำต้นและใบพืช
3. ช่วยให้ลำต้นของพืชแข็งแรง ไม่ล้ม
4. ป้องกันการรบกวนของแมลง และโรคบางชนิด
• สังกะสี
1. ช่วยสร้างฮอร์โมนและเอนไซม์ต่างๆในพืช
2. ช่วยกระตุ้นในการแตกใบ
3. สร้างแป้งในเมล็ดข้าว ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็ม
• ทองแดง
1. สร้างสารคลอโรฟิลล์ (สีเขียว) ในพืช และช่วยสังเคราะห์
2. เพิ่มความหวาน กลิ่น และความเข้มของสีในผักและผลไม้
• เหล็ก
1. สร้างสารคลอโรฟิลล์ และสังเคราะห์โปรตีนในพืช
2. ช่วยในกระบวนการหายใจของพืช
• โมลิบดีนัม
1. มีบทบาทสำคัญในกระบวนการตรึงไนโตรเจน
• โบรอน
1. ช่วยสร้างโปรตีน,แป้ง และการแบ่งเซลล์ของพืช

คำแนะนำในการใช้
1. ใช้เพื่อปรับสภาพดิน แก้ดินแน่น ดินเป็นกรดใช้หว่านรองพื้น 1 – 2 กระสอบ ต่อไร่
2. ใช้เพื่อลดต้นทุนปุ๋ยเคมี ผสมอาหารเสริมปรับสภาพดิน ตราสามฤดู กับปุ๋ยเคมี
อัตราส่วน :2:1ปุ๋ยเคมี 3 กระสอบเคยหว่านได้กี่ไร่ ก็หว่านได้จำนวนไร่เท่าเดิม

หมายเหตุ
 พื้นที่เพาะปลูกเป็นดินทรายให้ผสมอัตราส่วน 1:1
 ปกติเคยใช้ปุ๋ยเคมีตอนไหน ก็ให้ใช้ตอนนั้น
 ปกติเคยใช้ปุ๋ยเคมีสูตรไหน ก็ให้ใช้สูตรเดิม
คำเตือน!!! : ต้องใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมีสูตรที่ใช้ตามปกติทุกครั้ง
โดยคุณ : มงคล 089-024-8351 - [ 23 ส.ค. 2008 , 01:56:13 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
      จาก :
email :
      icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....