จังหวัดกาญจนบุรี  ททท
.ภาคกลางเขต ร่วมกับหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดงาน“หอการค้า & สภาอุตสาหกรรมแฟร์ 2007 ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมภาคการผลิตและการตลาดสินค้าและบริการของภาคธุรกิจ  ในการเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคธุรกิจ  เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการในส่วนท้องถิ่น  เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด  ให้มีการหมุนเวียนและกระจายรายได้ภายในท้องถิ่นและเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่   25  ธันวาคม  2550 – 1 มกราคม 2551 ณ บริเวณหน้าสนามศาลากลางจังหวัด  ถนนแสงชูโต  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

            ในการจัดงานครั้งนี้ทางหอการค้าฯ และสภาอุตสาหกรรมฯได้ร่วมกันจัดงานครั้งยิ่งใหญ่และเป็นงานที่มีคุณภาพที่สุดงานหนึ่งของกาญจนบุรี และได้รับการบรรจุลงในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัด ทางคณะกรรมการฯ จึงได้พิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการจัดงานตั้งแต่การคัดเลือกร้านค้าที่มีคุณภาพ  ติดตั้งซุ้มต่าง ๆ เป็นสีขาวทั้งหมด (เป้าหมายร้านค้ากว่า 300 บูท) มีการตบแต่งภูมิทัศน์ Land Mark ที่เป็นเอกลักษณ์ จัดพื้นที่สวนสนุกและเครื่องเล่น พื้นที่นวัตกรรมยานยนต์  เวทีคอนเสริต์ขนาดใหญ่ รวมทั้งจัดมหรสพยิ่งใหญ่โดยจัดให้มีศิลปินชื่อดังมาร่วมงาน